رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: کسب و کار تلقی شدن وکالت به ضرر قوه قضائیه است