اپلیکیشن کانون وکلای دادگستری

با نصب این اپلیکیشن می توانید به فهرست وکلا، کارآموزان، هیات مدیره، کمیسیون ها و ... کانون های وکلا دسترسی داشته باشید.

جهت دریافت اپلیکیشن یکی از موارد زیر را کلیک نمایید.

ویژگی ها
مشاهده فهرست بروز وکلای هر استان
مشاهده فهرست بروز کارآموزان هر استان
مشاهده اعضای هیات مدیره
دسترسی به کمیسیون ها و اعضای آنها
قوانین مرتبط با کانون وکلا
مشخصات تماس با کانون
تصاویر اپلیکیشن

اشتراک گذاری در ...