رئیس کانون وکلای همدان: خوشبختانه در دو ماه گذشته اختلاف بین قوه قضائیه و کانون وکلا کمتر شده است