رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان: تامین داروی بیماران خاص جدیت بیشتری می طلبد