نفیسه تقی نجات
شماره پروانه وکالت
1065
تلفن همراه
09128113526
تلفن ثابت
ــ
شهرستان محل اشتغال
سامن
انقضاء پروانه وکالت
1402/08/30
آدرس
سامن- جنب دادگستری

اشتراک گذاری در ...