نقی فرهادی
شماره پروانه وکالت
0758
تلفن همراه
09184433512
تلفن ثابت
ــ
شهرستان محل اشتغال
گل تپه
انقضاء پروانه وکالت
1402/08/30
آدرس
همدان- سیزده خانه - کوچه شهید لعلی- ساختمان شماره 22- طبقه اول- (انتقال موقت).

اشتراک گذاری در ...