جلال جباری
شماره پروانه وکالت
0729
تلفن همراه
09181076087
تلفن ثابت
ــ
شهرستان محل اشتغال
قهاوند
انقضاء پروانه وکالت
1402/08/30
آدرس
قهاوند- خیابان شهید رضائی- روبروی دادگستری قهاوند

اشتراک گذاری در ...