عباس کریمی
شماره پروانه وکالت
0495
تلفن همراه
09183192621
تلفن ثابت
ــ
شهرستان محل اشتغال
قهاوند
انقضاء پروانه وکالت
1400/08/30
آدرس
قهاوند- بلوار امام خمینی- ابتدای کوچه شهید مدنی

اشتراک گذاری در ...