اطلاعیه برگزاری اختبار شفاهی خردادماه 1400

با توجه به برگزاری اختبار شفاهی در روز پنجشنبه 1400/3/6راس ساعت 14:30

بعدازظهرو نیز روز جمعه 1400/3/7 ساعت 8:30 صبح  در محل کانون وکلای

همدان از کارآموزان محترم دعوت میگردد بر اساس جدول پیوست در روز و زمان تعیین

شده جهت انجام اختبار شفاهی در کانون حضور یابند.توجه مهم:

در روز پنجشنبه و جمعه صرفا دروس آیین دادرسی مدنی –آیین دارسی کیفری

-حقوق تجارت و حقوق جزا عمومی و اخصاصی اختبار بعمل خواهد و دروس

حقوق مدنی و حقوق ثبت نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

اضافه کردن نظر

قوانین ارسال نظر:
نظرات فقط پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

اخبار کارآموزی

دسترسی ها