مشاوره رایگان شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 9صبح الی12:00ظهر درمحل کانون وکلای دادگستری استان همدان


جستجو بر اساس نام


جستجو بر اساس نام خانوادگی


جستجو بر اساس شماره پروانه


فهرست وکلا بر اساس محل اشتغال

با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی

ستاد مقابله با کرونا و جلوگیری از انتشار آن، زمان بندی حضور وکلای محترم

جهت تمدید پروانه به شرح ذیل اعلام میگردد.


مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک دادگستری

تاریخ شروع تمدید پروانه 1399/7/1لغایت 1399/8/15

1-      دریافت فرم تمدید پروانه از از واحد تمدید (مدیر داخلی)
2-     اخذ و ارائه گواهی تسویه حساب از دفتر صندوق حمایت وکلا
3-      اخذ و ارائه گواهی تسویه مفاصا حساب مالیاتی تا پایان سال 1397(گواهی سالهای گذشته باید به کانون ارائه شده باشد)
4-      پرداخت حق عضویت بمبلغ 000/000 /6 ریال معادل (ششصد هزارتومان)
5-      پرداخت مبلغ 000/000 /1 ریال بابت کمیسیون فرهنگی ورزشی
 واریز مبالغ فوق به حساب جاری (سیبا 0104908049008 بنام کانون وکلای دادگستری استان همدان)

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور و یا توسط کارتخوان مستقر در امور مالی کانون وکلا

با کلیه کارتهای عضو شتاب.
6-  مراجعه به حسابداری و تحویل اصل فیش واریزی و یا پرداخت از طریق دستگاه pos
7-  مراجعه به دفتر دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا
8-  مراجعه به دفتر بایگانی کانون جهت گواهی مفاصا حساب مالیاتی
9-  مراجعه به مدیریت داخلی

 

 مراحل تمدید پروانه کارآموزی وکالت


 تاریخ شروع تمدید پروانه 1399/8/15 لغایت 1399/8/30


1-      دریافت فرم تمدید پروانه از از واحد تمدید (مدیر داخلی)
2-      اخذ و ارائه گواهی تسویه حساب از دفتر صندوق حمایت وکلا
3-      اخذ و ارائه گواهی تسویه مفاصا حساب مالیاتی تا پایان سال 1397(گواهی سالهای گذشته باید به کانون ارائه شده باشد- کارآموزان ورودی سال 1397 و قبل از آن)
4-      ارائه کارنامه کارآموزی با قید آخرین گزارش سه ماهه وکیل سرپرست
5-     پرداخت حق عضویت بمبلغ 200/000 /1 ریال معادل (یکصدوبیست هزارتومان)
6-      پرداخت مبلغ 000/000 /1 ریال بابت کمیسیون فرهنگی ورزشی
  تبصره : واریز مبالغ فوق به حساب جاری (سیبا 0104908049008 بنام کانون وکلای دادگستری استان همدان) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور و یا توسط کارتخوان مستقر در امور مالی کانون وکلا با کلیه کارتهای عضو شتاب.
7-  مراجعه به حسابداری و تحویل اصل فیش واریزی و یا پرداخت از طریق دستگاه   pos
8-  مراجعه به دفتر دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا
9-  مراجعه به دفتر بایگانی کانون جهت گواهی مفاصا حساب مالیاتی
10-  مراجعه به مدیریت داخلی

توجه مهم:

کلیه همکاران محترم میبایست قبل از حضور در کانون اقدام به ابطال تمبر پروانه

وکالت خود در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا تاریخ 1400/8/30 نموده و سپس

اقدام به تمدید پروانه نمایند.

اضافه کردن نظر

قوانین ارسال نظر:
نظرات فقط پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

اخبار کارآموزی

دسترسی ها