مشاوره رایگان شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 9صبح الی12:00ظهر درمحل کانون وکلای دادگستری استان همدان


جلسه کارگاه آموزشی گروه 10 پنجشنبه 96/11/19

قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم گرو ه  10

 جلسه کارگاه آموزشی

پنجشنبه:  96/11/19 ساعت 9:00

سخنران:جناب وکیل آقای جواد صاحبی

موضوع: قانون ثبت اسناد و املاک

 

1-تاریخچه حقوق ثبت در ایران

 

2-نحوه ثبت املاک و مراحل جریان کار

 

3-مسائل راجع به بنچاق و تعارض آن با تصرف و شهادت شهود

 

4-اظهار نامه ثبتی، آگهی های نوبتی و تحدید حدود املاک

 

5-اعتراض به ثبت املاک

 

6-افراز و مراحل آن

 

7-تفکیک و صورتمجلس تفکیکی

 

8-تجمیع و مراحل جریان کار

 

9-صدور سند مالکیت به نام وراث

 

10-صدور سند المثنی

 

11- صدور سند مالکیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت با شرح کامل فرآیند آن

 

12-هیات نظارت و حیطه اختیارات  و عملکرد آن


مکان:سالن اجتماعات دکتر کاتوزیان (کانون وکلای دادگستری استان همدان) 

"همراه داشتن کارنامه کارآموزی الزامیست"

اخبار کارآموزی

دسترسی ها