مشاوره رایگان شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 9صبح الی12:00ظهر درمحل کانون وکلای دادگستری استان همدان


ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت 1394

بموجب تبصره ذیل ماده یک  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعداد کارآموزان
آزمون کارآموزی وکالت سال 1394 تعیین گردید.

دسترسی ها